Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıpta Mükemmeliyet Projesi - Faz 2

Eğitim; Yayıncılık; Etkinlik, Güvenlik ve Kalite; Hizmete Erişim; Rasyonel Kullanım; Nitelikli Ürün;


The Project For Excellence In Traditional And Complementary Medicine - Phase 2

Education; Publishing, Efficacy, Safety and Quality, Access, Rational Use, Qualified Product

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Eğitiminde Mükemmeliyet Projesi

Sağlık Sistemine Entegrasyon

Yayıncılık

Akılcı Kullanım

Tıp Eğitimine Entegrasyon

Kılavuzların Geliştirilmesi

Nitelikli Eğitim

Proje Detayları

 • Tarih bildirimlerinin kontrolü
 • Eğitici eğitimi
 • Ders sunum ve notlarının revizyonu
 • Yapılandırılmış ölçme ve değerlendirme
 • Geri bildirim sisteminin geliştirilmesi
 • Eğitim sonrası iletişim platformu

 • Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanmış geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında kaynak kitaplar
 • Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanmamış yeni alanlarda kaynak kitaplar
 • Çok merkezli bilimsel yayınların planlanması
 • Mevcut 3 derginin akademik yapısının ve içeriğinin güçlendirilmesi
 • Halka yönelik bilgilendirici popüler kitaplar
 • Dijital yayıncılık

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarının etkinlik, güvenlik ve kalite rehberlerinin yayınlanması
 • Getat Akademi platformunda devam eden çalışmaların "Geleneksel, Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademik Birliği" adı altında yeni eklenen araştırmacı ve/veya kuruluşlar ile birlikte yürütülmesi
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında günlük klinik uygulamada yöntemlerin güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, klinikte karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin belirlenmesi, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Bitkisel ürünlerde kaliteli üretimin teşviki

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında nitelikli hizmete erişim durumunun belirlenmesi ve geliştirilmesi

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin "akılcı" kullanımı
 • Rasyonel kullanım konusunda iyi uygulamaların teşviki ve rasyonel kullanım ile ilgili kılavuzlar geliştirilmesi
 • Nitelikli ürünler ile ilgili araştırmaların desteklenmesi

Proje Tarihi

Projemizin başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir.

1 Ocak 2021
31 Aralık 2022

Proje Bütçesi

Öngörülen bütçe 2.410.000TL olup herhangi bir destek alınmadan yürütücüler tarafından karşılanacaktır.

2.410.000 ₺

Proje çıktıları

Bütün çıktıların ve sözleşmelerden doğan hakların kullanımı yürütücülere aittir. Proje çıktılarının gerekli görülen bölümleri kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılacaktır.

Yürütücüler

İletişim

Posta/kargo: Sanayi Mahallesi, 3207 Sk. No:11-13 (Yıldız Eczanesi yanı), 32200, Merkez/Isparta

Çağrı merkezi: 0850 346 90 82 - Danışman: Dr.Sedat Yıldız, 0507 767 73 22


Başvuru Formu