Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıpta Mükemmeliyet Projesi

Eğitim; Politika; Etkinlik, Güvenlik Ve Kalite, Hizmete Erişim, Rasyonel Kullanım;


The Project For Excellence In Traditional And Complementary Medicine

Education; Policy; Safety, Efficacy And Quality; Access; Rational Use

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Eğitiminde Mükemmeliyet Projesi

Sağlık Sistemine Entegrasyon

Geri Ödeme

Akılcı Kullanım

Tıp Eğitimine Entegrasyon

Kılavuzların Geliştirilmesi

Özlük Hakları

Proje Detayları

 • Tarih bildirimlerinin kontrolü
 • Eğitici eğitimi
 • Ders sunum ve notlarının revizyonu
 • Yapılandırılmış ölçme ve değerlendirme
 • Geri bildirim sisteminin geliştirilmesi
 • Eğitim sonrası iletişim platformu

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarının sağlık sistemine entegrasyonu
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarının tıp fakültesi ve diğer sağlık meslek alanları eğitimine entegrasyonu
 • Geri ödeme çalışmaları
 • Çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarının etkinlik, güvenlik ve kalite rehberlerinin yayınlanması
 • Getat Akademi (www.getatakademi.org) platformunda devam eden çalışmaların "Geleneksel, Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademik Birliği" adı altında yeni eklenen araştırmacı ve/veya kuruluşlar ile birlikte yürütülmesi
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında günlük klinik uygulamada yöntemlerin güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, klinikte karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin belirlenmesi, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Bitkisel ürünlerde kaliteli üretimin teşviki

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında nitelikli hizmete erişim durumunun belirlenmesi ve geliştirilmesi

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında "akılcı" kullanımı
 • Rasyonel kullanım konusunda iyi uygulamaların teşviki ve rasyonel kullanım ile ilgili kılavuzlar geliştirilmesi

Proje Tarihi

Projemizin başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir.

19 Şubat 2018
31 Aralık 2018

Proje Bütçesi

Öngörülen bütçe 2.380.000TL olup herhangi bir destek alınmadan yürütücüler tarafından karşılanacaktır.

2.380.000 ₺

Proje çıktıları

Bütün çıktıların ve sözleşmelerden doğan hakların kullanımı yürütücülere aittir. Proje çıktılarının gerekli görülen bölümleri kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılacaktır.

Yürütücüler

İletişim

Posta/kargo: Sanayi Mahallesi, 3207 Sk. No:11-13 (Yıldız Eczanesi yanı), 32200, Merkez/Isparta

Çağrı merkezi: 0850 346 90 82 - Danışman: Dr.Sedat Yıldız, 0507 767 73 22


Güncel Olarak Katılım Kabul Edilen Alanlar

Eğitici Eğitimi

Yönetmelik dahilindeki uygulamalar için sadece ilgili GETAT alanından Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitimi tamamlamış olan hekim ve diş hekimleri başvurabilir. Başvurular arasında uygun görülenler proje yürütücülerinin belirleyeceği komisyon tarafından değerlendirilerek projeye dahil edilir.

Yönetmeliğe dahil olmayan alanlardaki uygulamalar için bütün sağlık meslek mensupları (sağlık meslek mensupları listesine ulaşmak için tıklayınız) başvurabilir. Başvurular arasında uygun görülenler proje yürütücülerinin belirleyeceği komisyon tarafından değerlendirilerek projeye dahil edilir.


Eğitici Eğitimi Başvuru İçin www.getatakademi.org Platformuna Kayıt Olmalısınız. Formu Dolduruken "EĞİTİCİ EĞİTİMİNE KATILMAK İSTİYORUM" Alanı Ve "KATILMAK İSTEDİĞİNİZ UYGULAMALAR" Alanının Doldurulması Gerekmektedir.


Başvuru Formu